» VENDÉGLÁTÁS «   » HÁZTARTÁS «   » AKCIÓ «

Kosár

 x 

A kosár üres

Tisztelt Fogyasztó, Tisztelt Felhasználónk!

Kérjük, hogy jelen tájékoztatónkat a webáruház használata előtt figyelmesen olvassák el! Amennyiben azzal kapcsolatban bármilyen kérdése van, úgy cégünk az alábbi elérhetőségeken áll az Ön rendelkezésére: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Tel: 06 82 527 490, 06 82 527 060 Levelezési Cím: 7400, Kaposvár ,Kanizsai. u.56.

Amennyiben Ön megrendeli az árut, s megrendelését visszaigazoljuk, úgy Ön, mint vevő és társaságunk, mint eladó közt írásbelinek minősülő adásvételi szerződés jön létre, mely létrejött szerződéseket társaságunk iktatja, és kérésére a vételár kifizetésétől vagy a szerződés létrejöttét követően annak meghiúsulásától számított 5 évig az Ön rendelkezésére bocsátja írásbeli megkeresése alapján, melyet Ön elérhetőségeink bármelyikén eljuttathat társaságunkhoz. Tájékoztatjuk, hogy társaságunk jogosult ellenőrizni a megkereső személy személyazonosságát abból a célból, hogy illetéktelenek az Ön szerződéséhez ne férhessenek hozzá.

Tájékoztatjuk arról, hogy Ön jogosult arra, hogy az alábbiakban a szolgáltatások igénybevétele során, azzal összefüggésben adott adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben adatai kezeléséhez a hozzájárulást oldalunkon megadja, úgy ezen hozzájárulását nyilvántartjuk abból a célból, hogy kétség esetén akár Önnek, akár arra jogszabály alapján jogosult harmadik személynek igazolhassuk a hozzájárulás fennállását vagy megszűnését.

A 2018.05.25. napjától közvetlenül alkalmazandó, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR) szóló jogszabályra is figyelemmel, adatai kezelése körében az alábbiakról tájékoztatjuk:

Regisztráció

1) Amennyiben Ön oldalunkon regisztrált felhasználóként kíván böngészni, úgy ehhez az alábbi adataira van szükségünk: Megrendelő Neve, Számlázási Cím, Szállítási Cím, Telefonszám, email cím. Ezen adatokban bekövetkező változásokat Ön bármikor jelezheti, kérheti azok módosítását Cégünktől a regisztráció/ változás menüpont alatt. Ezen adatait a szolgáltatásaink igénybevételével összefüggésben kezeljük azon időponttól, mikor Ön azt rendelkezésünkre bocsátja, és regisztrációját oldalunkon fenntartja. Regisztrációja törlésével adatait tovább nem kezeljük.

2) Amennyiben Ön nem kíván regisztrálni, szolgáltatásainkat abban az esetben is zavartalanul elérheti, igénybe veheti. Ebben az esetben a szolgáltatás konkrét igénybevételével összefüggésben, a szolgáltatás teljesíthetősége és számviteli elszámolása, valamint az ahhoz kapcsolódó igényérvényesítés érdekében és körében kezeljük a következő adatait: Megrendelő Neve, Számlázási Cím, Szállítási Cím, Telefonszám, email cím. A szolgáltatás igénybevételének lezárásával (a jogügylet befejezésével), az elállási határidőt követő nappal adatai törlésre kerülnek rendszerünkből.

Tájékoztatjuk arról, hogy a szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződést, ahhoz kapcsolódó számviteli bizonylatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban megszabott megőrzési határidőig őrizzük.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokról attól függően, hogy Ön regisztrált felhasználó-e vagy regisztráció nélkül kívánja igénybe venni szolgáltatásainkat, nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásban rögzített adatairól, az adatrögzítés időpontjáról, a nyilvántartás alapján kezelt adatairól, az adatkezelés tartamáról és céljáról, az Ön adatainak harmadik személy részére történő átadásáról Ön bármikor, ingyenesen felvilágosítást kérhet az alábbi elérhetőségen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Kérésére az Ön vonatkozásában kezelt adatokról, és a nyilvántartás Önt érintő taralmáról és adatkezelési tevékenységünkről – az Ön azonosítását követően – tájékoztatást adunk. Tájékoztatásunkat az Ön részére az Ön erre irányuló kérelme kézhezvételétől számított 30 napon belül juttatjuk el az Ön részére.

Ön bármikor kérheti adatai törlését a regisztrációja törlése során. Ebben az esetben is biztosítjuk a webáruház használatát az Ön részére a nem regisztrált felhasználókra vonatkozó feltételekkel.

Adatátadás:

Tájékoztatjuk, hogy a KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56., adószám: 10235117-2-14, mint személyes adataikat a jogügylet teljesíthetősége érdekében az alábbi személyeknek adjuk át :

  • HOR-SZKA Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (7400, Kaposvár, Kanizsai u. 56.)
  • DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.)
  • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
  • Solti Design Bt. (7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1./1)
  • S2 Consulting Kft (3064 Szurdokpüspöki, Petőfi út 1.)
  • Infonom (7400 Kaposvár, Koppány vezér utca 3.); e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok átadásához nem járul hozzá, úgy Önt kizárólag az alábbi címen tudjuk személyesen kiszolgálni. KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 7400, Kaposvár, Kanizsai út 56.

Korona Kft Kaposvár